مدارس مطهر آموزش مجازی

آموزش های درسی و ویژه در بستر فضای مجازی

پایگاه محتوای آموزشی

پایگاه محتوای آموزشی درسی، کمک درسی و مهارتی در بستر فضای مجازی

تولید محتوای آموزشی

ساخت محتوای آموزشی درسی، کمک درسی و مهارتی

با نرم افزارهای تخصصی و ابزارها و فناوری های مجازی

تولید محتوای مجازی

آشنایی با آموزش مجازی و ابزارهای تولید محتوا

ورود

دوره های مجازی

ثبت نام در دوره های آموزشی درسی ویژه و مهارتی

ورود

پایگاه محتوای مجازی

پایگاه محتوای آموزشی درسی و ویژه در بستر مجازی

ورود

کلاس مجازی

بستر مجازی برگزاری کلاسها و جلسات آنلاین

ورود

مدارس مطهر آموزش مجازی

آموزش های درسی و ویژه در بستر فضای مجازی

پایگاه محتوای آموزشی

پایگاه محتوای آموزشی درسی، کمک درسی و مهارتی در بستر فضای مجازی

تولید محتوای آموزشی

ساخت محتوای آموزشی درسی، کمک درسی و مهارتی

با نرم افزارهای تخصصی و ابزارها و فناوری های مجازی

کلاس مجازی

بستر مجازی برگزاری کلاسها و جلسات آنلاین

ورود

پایگاه محتوای مجازی

پایگاه محتوای آموزشی درسی و ویژه در بستر مجازی

ورود

دوره های مجازی

ثبت نام در دوره های آموزشی درسی ویژه و مهارتی

ورود

تولید محتوای مجازی

آشنایی با آموزش مجازی و ابزارهای تولید محتوا

ورود

مدارس مطهر آموزش مجازی

آموزش های درسی و ویژه در بستر فضای مجازی

پایگاه محتوای آموزشی

پایگاه محتوای آموزشی درسی، کمک درسی و مهارتی در بستر فضای مجازی

تولید محتوای آموزشی

ساخت محتوای آموزشی درسی، کمک درسی و مهارتی

با نرم افزارهای تخصصی و ابزارها و فناوری های مجازی

اینترنت امن

فضای مجازی امن برای کودکان و نوجوانان

ورود

مدرسه مردمی مجازی

بستر مجازی برگزاری دوره برای صاحبان مهارت

ورود

تولید محتوای مجازی

آشنایی با آموزش مجازی و ابزارهای تولید محتوا

ورود

پایگاه محتوای مجازی

پایگاه محتوای آموزشی درسی و ویژه در بستر مجازی

ورود

دوره های مجازی

ثبت نام در دوره های آموزشی درسی ویژه و مهارتی

ورود

کلاس مجازی

بستر مجازی برگزاری کلاسها و جلسات آنلاین

ورود

Your Bright Future is Our Mission!

For feature for your life and everything education can take place in formal or informal setting. For feature for your life and everything education.

Education is the Key to Your Success

For feature for your life and everything education can take place in formal or informal setting. For feature for your life and everything education.

Scholarship News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

More Info

Notice Board

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

More Info

Our Achievements

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

More Info

Admission Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

More Info

آموزش مجازی

پیوند نوین خانه و مدرسه

با شیوع گسترده بیماری کرونا، شکل حضوری آموزش در مدارس کشور عملا به حالت تعطیل در آمد. در این فضای ابهام آلود و حیرت زا برای مسئولین آموزش و پرورش و مدارس و اولیاء و دانش آموزان، به تدریج ساختار نوینی از  آموزش و تعلیم و تربیت در بستر فضای مجازی شکل گرفت. این ساختار نوین ناخواسته، شیوه های تازه ای از همکاری و پیوند میان خانه و مدرسه را پیش رو نهاد و به پیدایش و ابداع روش های نو، جالب و درخور توجهی در فرآیند تعلیم و تربیت منجر گشت. به نظر می رسد عصر جدیدی از آموزش آغاز شده است.

ادامه مطلب

مدرسه آنلاین مطهر

بستر مجازی برگزاری کلاس آنلاین درسی

Welcome to

Edumodo University

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat quis nostrud exercitation ullamco.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Read More

دوره های مجازی

دوره های مجازی مهارت های ویژه برای دانش آموزان ابتدایی و متوسطه و بزرگسالان

Our Course

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.

کارگاه روشهای ساخت محتوای مجازی

  ویژه معلمان مدارس مطهر

آشنایی با ترجمه قرآن

 ویژه دانش آموزان دوره متوسطه

روان خوانی قرآن

 ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی

آشنایی با ترجمه قرآن

 ویژه دانش آموزان دوره متوسطه

روان خوانی قرآن

 ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی

کارگاه روشهای ساخت محتوای مجازی

  ویژه معلمان مدارس مطهر

رویدادهای اخیر

استفاده از تجارب و مشورت های مشاوران آموزشی آمادگی بیشتری به استقبال دروس معین.

دانشگاه یک موسسه ی سطح بالای آموزشی ست

اخذ واحدهای درسی محدود و الزام به ارایه پایان‌نامه است ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور با توجه به سوالات.

ادامه مطلب

June 27, 2017 @ 09 - 11 AM

دانشگاه یک واحد اعطا کننده مستقل درجات علمی

آئین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته است طول مدت دوره در هر سه شیوه حداکثر ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور.

ادامه مطلب

May 27, 2020 @ 10 - 00 AM

دانشجویان گواهینامه علمی با ارزش کمتر مدت دوره

شیوه پژوهش محور‌ دوره‌ای با محوریت پژوهش است که دستاورد آن ارائه موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره.

ادامه مطلب

April 10, 2018 @ 04 - 00 PM

Upcoming Events

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.

Technology Conferences 2017

A best event on education is an event where students, local and international professors, experts from different industrial or research institute and lorem event local.

Read More

June 27, 2017 @ 09 - 11 AM

Central Asia 2020: Challenges

The most event on education is an event where students, local and international professors, experts from different industrial or research institute and event local.

Read More

May 27, 2020 @ 10 - 00 AM

Spring College Fair 2018

Every event on education is an event where students, local and international professors, experts from different industrial or research institute and event local.

Read More

April 10, 2018 @ 04 - 00 PM

دبیران ما

البته در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه محور به شیوه آموزش و پژوهش محور ممنوع.

Our Teachers

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.

شیوه آموزش

دانشگاه نسبت به مدرسه از ماهیت متفاوتی برخوردار است و کسی که می خواهد در دانشگاه وارد شود، باید با اشراف به این تفاوت..

Publications

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.

داوطلب باید به تعیین هدف خود از ورود به دانشگاه بپردازد.

We work hard to prepare every student for the adult life.

آخرین اخبار

در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه محور به شیوه آموزش و پژوهش.

Latest Notice

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.