دارالقرآن

آموزشهای پایه قرائت و ترجمه قرآن و آموزشهای ویژه تفسیر و علوم قرآنی

ترجمه و برداشت از آیات قرآن به صورت کاربردی و ملموس زندگی

 

مشاوره تحصیلی

استعدادیابی و هدایت تحصیلی و آشنایی با رشته های تحصیلی دانشگاهی و کارآفرینی های مرتبط

آموزش خانواده و مهارتهای زندگی و مشاوره روانشناسی

 

آموزش مجازی

برگزاری آنلاین کلاسهای درسی و آموزشهای ویژه

بانک محتوای آموزشی کمک درسی و ویژه

آموزش ویژه

آموزشهای ویژه مهارتی برای دانش آموزان و بزرگسالان

بهره گیری از ظرفیت مردمی در آموزش با فراهم کردن امکان برگزاری کلاس برای صاحبان مهارت

مدارس مطهر

با رویکرد نوآوری علمی، تعالی تربیتی و مهارت زندگی و با هدف ایجاد محیط دینی با نشاط  و تربیت انسانهای کارآمد

 با سابقه بیش از پانزده سال در دوره های ابتدایی و متوسطه

تاسیس توسط مدیران و دانش آموختگان مدرسه عالی شهید مطهری