سواد_رسانه‌ای

 راهکارهای استفاده از رسانه، بخش اول 

 راهکار اول: قانون‌گذاری در استفاده از رسانه 

 استفاده از رسانه در هنگام صرف غذا ممنوع

 تعیین مدت زمان استفاده از رسانه، مثلا دو ساعت در روز 

 زمان استفاده: تعیین زمان آغاز و پایان 

 استفاده از رسانه در اتاق خواب ممنوع 

 مکالمات و چت‌های غیرضروری ممنوع و یا محدود بشود

 

 راهکار دوم: گزینش‌گرایی دراستفاده از رسانه و برنامه‌های آن

چه برنامه‌ای برای اعضای خانواده مناسب است؟ چه چیزی ببینم و چه چیزی نبینم؟

 

 راهکار سوم: سودمندگرایی در استفاده از رسانه 

چرا از این برنامه استفاده می‌کنیم؟ 

آیا منفعتی برای ما دارد؟