سبک های فرزندپروری و تاثیر آن بر کودک

 محققانی که سبک های فرزند پروری را بررسی می کنند، به طور مداوم دریافتند که والدین مقتدر کودکان شادتر و سالم تر را پرورش می دهند،زیرا که این فرزندان برای مواجهه با چالش های دنیای واقعی مجهز هستند.

محققان سعی کرده اند والدین را در چهار سبک معمول فرزندپروری دسته بندی کنند. سبک های فرزندپروری را می توان برحسب دو عامل محبت و کنترل پدر و مادر به چهار دسته تقسیم کرد

 سبک مستبدانه

 دارای کنترل بالا و محبت کم

سبک سهل گیرانه

 دارای کنترل کم و محبت زیاد

 سبک طردکننده

 دارای کنترل کم و محبت کم

سبک مقتدرانه

 دارای کنترل زیاد و محبت زیاد

 فرزندپروری مقتدرانه این نیست که دستورات را بپذیرید و اصرار کنید و از آن ها اطاعت کنید. در عوض، این در مورد یک الگوی خوب بودن و آموزش مهارت های زندگی به بچه هاست

برخلاف والدین مستبد، والدین مقتدر خونگرم و دوست داشتنی هستند. آنها محبت نشان می دهند و می دانند پرورش کودکان مهم است

 هر روز چند دقیقه وقت بگذارید تا به کودک توجه لازم خود را بدهید؛ حتی در روزهایی که رفتار بدی دارد. گذراندن وقت با کیفیت در کنار هم، به کودک کمک می کند احساس دوست داشته شدن و پذیرش داشته باشد