کوچه باغ

گروه مشاوره مدارس مطهر در جهت ارتقاء مهارت های  ارتباطی  محتوای آموزشی برای خانواده مطهر ارائه می دهد

با سرپرستی سرکار خانم محسن زاده،کارشناسی ارشد روانشناسی کودک و نوجوان و مشاور خانواده 

در صورت نیاز به برقراری ارتباط حضوری و مجازی با کارشناس  در روز های دوشنبه ساعت  9 الی 13 به شماره زیر تماس حاصل نماید

 سرکارخانم محسن زاده  09909187298