مسابقات قرآن، عترت و نماز ناحیه ۳ آموزش و پرورش

به لطف خداوند متعال و با همراهی مربیان گراتقدر، دختران پر تلاش مطهر امسال هم در عرصه ی مسابقات قرآن، عترت و نماز ناحیه ۳ آموزش و پرورش افتخار آفرین شدند.


اسامی نفرات برتر:

نرگس شریعتی ، مقام دوم ناحیه در رشته انشاء نماز
سپیده رحمتی ، مقام سوم ناحیه در رشته قرائت تحقیق
زهرا رمضانی ، مقام سوم ناحیه در رشته قرائت تحقیق
آتنا موسوی ، مقام سوم ناحیه در رشته انشاء نماز

این موفقیّت را به دانش آموزان عزیز و خانواده های بزرگوارشان تبریک می گوییم.