خبرنگار برگزیده ناحیه ۳ در خبرگزاری پانا

دانش آموز توانمند مطهّر «سیده یکتا حسینی» به عنوان خبرنگار برگزیده ناحیه ۳ در خبرگزاری پانا، معرفی شده است.

این موفقیت را به «سیده یکتای» عزیز تبریک می گوییم و از خداوند متعال، پیشرفت های روزافزون را برایش خواستاریم.